Politika privatnosti

Kompanija KIO d.o.o. Beograd (u daljem tekstu "KIO d.o.o." ili "Kompanija"), čiji sajt koristite, poštuje vaše pravo na privatnost kao Korisnika i obezbeđuje vršenje obrade ličnih podataka u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije. Ovom Politikom privatnosti Kompanija vrši informisanje o tome koji vaši podaci o ličnosti se prikupljaju, zašto se prikupljaju, kada i kako se koriste, na koji način se obrađuju, kao i koja su vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti.


PRIKUPLjANjE VAŠIH PODATAKA I SVRHA:

Vaši podaci o ličnosti prikupljaju se i obrađuju u cilju zaključenja ugovora sa vama - radi omogućavanja pristupa određenim sadržajima - prilikom kreiranja Korisničkog naloga; radi ispunjenja zakonskih obaveza. Prilikom posete i korišćenja sajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljaju se samo vaši lični podaci koje prenosi vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bi bilo moguće da vam sajt bude prikazan, kao i da se obezbedi stabilnost i sigurnost.

Isključivo nakon vašeg pristanka na korišćenje podataka, vaši će podaci biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Podaci se čuvaju na serverima i pristup podacima imaju samo ovlašćena lica Kompanije. Svrha prikupljanja navedenih podataka o ličnosti je kreiranje Korisničkog naloga na sajtu kao i svrha ostvarenja legitimnog interesa Kompanije i partnera - svrhe marketinga. Podaci se prikupljaju od lica na koje se podaci odnose, i to na način da ih Korisnik dostavi.

Podaci se na ovaj način prikupljaju prilikom kreiranja Korisničkog naloga, pri čemu ako želite da kreirate Korisnički nalog, obavezni ste da dostavite važeću adresu za elektronsku poštu. Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane KIO d.o.o. vaše lične podatke takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja veb sajta, uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju (videti dalje Politiku kolačića).

Data saglasnost se odnosi i na obradu vaših ličnih podataka u svrhe marketinga od strane partnera i pristajanjem na Uslove korišćenja, saglasni ste da kompanija KIO d.o.o. može vašu adresu za elektronsku poštu ustupati svojim partnerima. Saglasni ste da primate reklamna obaveštenja Kompanije i njenih partnera.


OBRADA PODATAKA:

Zakonski osnov obrade podataka o ličnosti je vaš pristanak kao lica na koje se podaci odnose, izvršenje ugovorne obaveze kao i legitimni interes rukovaoca iz člana 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: ZZPL).

VAŠI PODACI ĆE BITI OBRAĐIVANI DO:

U slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost, u slučaju potrebe da se vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, do isteka trajanja ugovorne obaveze, ako je osnov za obradu podataka legitimni interes Kompanije, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti, za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.


VAŠA PRAVA U SLUČAJU OBRADE PODATAKA:

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), imate sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa strane Kompanije, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane partnera Kompanije:

Pravo pristupa svojim podacima, pravo na zahtevanje ispravke podataka, pravo na brisanje podataka, pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka, pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre vašeg opoziva.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora, imate pravo na prenos ličnih podataka.

Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili Kompaniji dobijete u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu.

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

Kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu, kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

Kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničiće se obrada na period koji omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti, kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade, kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da se sa obradom nastavi radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva i kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

O vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupiće se u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.

PRENOS PODATAKA:

Vaši podaci mogu biti preneti partnerima Kompanije koji obrađuju lične podatke u ime Kompanije, uključujući provajdere, agencije za marketing kao i druge partnere Kompanije. U slučaju prenosa podataka, Kompanija će zahtevati od partnera da čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti. Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.


POLITIKA KOLAČIĆA:

Na našem sajtu koriste se internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i svrhe marketinga kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, ovu tehnologiju koriste i partneri koji takođe žele da plasirani oglasi odgovaraju vašim potrebama.

Korišćenjem proizvoda i usluga kompanije KIO d.o.o., pravilnim postavkama podešavanja pretraživača, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije u skladu sa Politikom kolačića. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, potrebno je da promenite postavke na odgovarajući način.


ŠTA SU KOLAČIĆI I SVRHA NjIHOVOG KORIŠĆENjA:

Kolačić je tekstualna datoteka koja se čuva na vašem uređaju na lokaciji koju predviđa vaš veb pretraživač za vreme dok korisnik pregleda neki sajt ili na duže vreme. Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića kreira jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. KIO d.o.o. koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sledeće svrhe:

Da veb sajt Kompanije funkcioniše brže i da se lakše koristi, u cilju obezbeđivanja boljeg korisničkog doživljaja putem optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće svrhe marketinga, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika, u cilju prikupljanja statistika koja omogućava razumevanje kako se koristi sajt i u cilju unapređenja funkcionalnosti, sadržaja i obezbeđivanja još boljeg korsiničkog doživljaja u budućnosti.

NA SAJTU KOMPANIJE MOGU SE KORISTITI:

Kolačići tekuće posete – nalaze se na uređaju samo kada koristite veb sajt Kompanije; Kolačići na duže vreme - ostaju na vašem uređaju sve do definisanog životnog veka kolačića ili dok iste ne izbrišete u pretraživaču. Kolačići trećih lica - KIO d.o.o. koristi kolačiće trećih lica i koristeći veb sajt KIO d.o.o., možete da primate kolačiće od partnera Kompanije.

MARKETING CILjEVI PARTNERA KOMPANIJE:

Partneri Kompanije mogu da koriste kolačiće ili druge slične tehnologije kako bi utvrdili da li su prikazali određenu reklamu, ili u cilju prikupljanja podataka o tome kako korisnici reaguju na prikazane oglase. Partneri Kompanije takođe mogu, na osnovu vaše saglasnosti, prilagoditi prikazane oglase interesovanjima korisnika, utvrdivši ih na osnovu informacija koje su dostavljene od strane korisnika. Na osnovu vašeg pristanka, ove informacije mogu biti korišćene i u dalje marketinške svrhe partnera Kompanije koji prikazuju ili naručuju oglas na internetu. U ove svrhe, Kompanija takođe može sarađivati sa partnerima kako bi prikazala oglas na drugim sajtovima, nakon što posetite određenu stranicu.

Pored lokalnih tehnologija za skladištenje, veb sajt Kompanije mogu takođe koristiti i druge tehnologije i tehnička rešenja za pristup podacima sačuvanim u pretraživaču / opremi, a koji su neophodni za korišćenje veb sajta. Takođe kompanija koristi analitički softver trećih lica (na primer Yandex Metrika, Google Analytics) koji postavlja korisničke kodove na korisničkom uređaju, za prikupljanje korisničkih podataka.

REKLAMACIJE:

Imate pravo na reklamaciju na pružene Usluge. Reklamacije se dostavljaju elektronskim putem na adresu: kabinet@kio.rs.